Behandlingar

Optimera din rörlighet med kiropraktik


Hos Kiropraktik och Rehab får du inte bara kiropraktisk behandling utan träning och genomgång av övningar

Behandlingar


Kiropraktisk manuell behandling


Den huvudsakliga behandlingsmetoden är kiropraktisk manuell behandling (s k manipulation eller justering). Den består av en snabb och kontrollerad rörelse som ofta, men inte alltid, följs av en knäppning från behandlad led. Denna knäppning tros bero på en tryckutjämning i berörd led. Det finns även kompleterande tekniker som kiropraktorn använder enskilt eller i kombination med kiropraktisk manuell behandling (se nedan). Vilken teknik som används beror på diagnos och underliggande orsak till dina besvär.


 Barn och ungdom


Ålder 6 år - 15 år. Vid ett besök sker först en undersökning. Därefter ställs en diagnos.

De vanligaste besvären barn och ungdomar söker för är:

Ländrygg/bäcken/höft/knäled och häl besvär


Även på vårdguiden finns information om barn/ungdomsbehandling

Mobiliserings teknik


Ledmobilisering är en långsam, passiv och mjuk rörelse mot en led eller muskel för att öka rörligheten och skapa avslappning. Vid mobilisering använder kiropraktorn ibland olika hjälpmedel. Behandlingen är alltid individanpassad.  Redskap som kan fokusera ett tryck över triggerpunkter (s k muskelknutor) och/eller ge en svag, kontollerad stöt över besvärsområdet används ofta i kombination (se aktivator behandling)


Aktivator


En varsam kiropraktisk behandlingsmetod. Instrumentet utför ett svagt, kontrollerat tryck över besvärsområdet.


Kinesiotejp


Elastisk sporttejp som appliceras över besvärsområdet för att stärka och förbättra hållningen


Rehab träning


Om du vill rehabilitera en skada, bör du först genomgå en grundlig undersökning. Beroende på  vad undersökningen visar, samt individuell målsättning, kan det först rekommenderas kiropraktisk behandling för att öka rörligheten av ryggens leder, separat eller i kombination med rehab träning av  bål, höft-, knä- fotställning, halsrygg- eller skuldra/axel.


                                                                 


                                                                                  Medicinsk Massage 


Kontakt Sofie Malm på 0704497271

På plats mån, och fredag

Online bokning:

https://sofiemalm.setmore.com/Rehab


Träning

Undersökning


Kiropraktik


Mobilisering

Nålbehandling


Aktivator